Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2023

26-04-2023
Gældende

Satserne for kontorholdsgodtgørelse er reguleret pr. 1. april 2023


Se CIR1H nr 9318 af 26/04/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF