Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2024

25-04-2024
Gældende

Satserne for kontorholdsgodtgørelse er reguleret pr. 1. april 2024


Se CIR1H nr 9227 af 25/04/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF