Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2022

05-05-2022
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse er reguleret pr. 1. april 2022.


Se CIR1H nr 9486 af 05/05/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF