Ændring af cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

26-06-2003
Historisk

Cirkulæret indebærer en række ændringer i cirkulæret af 26. februar 2003 om barsel, adoption og omsorgsdage (Perst. nr. 012-03)Download cirkulære som PDF