Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. April 2003

01-02-2003
HistoriskDownload cirkulære som PDF