Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønningerer mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009

18-02-2009
Historisk

Den 1. april 2009 og 1. oktober 2009 reguleres de pensionsgivende lønninger, som lægges til grund ved beregningen af tjenestemandspension, jf. tjenestemandspensionslovens § 5, stk. 1.Download cirkulære som PDF