Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2024

30-04-2024
Gældende

Satsen for boligbidrag reguleres pr. 1. august 2024


Se CIR1H nr 9257 af 30/04/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF