Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

01-11-2011
Historisk

Som led i overenskomstforliget med CFU pr. 1. april 2011 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen til børn under 21. år.


Herudover er der aftalt en forsikringssum for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom.


Download cirkulære som PDF