Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018

28-06-2018
Historisk

Cirkulæret udsendes igen, fordi satsen for rengøring er opdateret.Download cirkulære som PDF