Tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

03-09-2013
Gældende

Aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 forlænget til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.Download cirkulære som PDF