Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

15-02-2017
Historisk

Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 5. januar 2017 om satsregulering for tjenesterejser pr. 1. januar 2017.


Hoteldispositionsbeløbet for Island er reguleret ned, idet der tidligere har været anvendt en anden kurs, som ikke længere er retvisende.

Herudover er satsen for udokumenteret nattillæg sat ned til 209 kr., så beløbet nu er overensstemmende med Skatteministeriets fastsatte beløb.


Download cirkulære som PDF