Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

16-12-2008
Historisk

Satserne for godtgørelse af merudgifter ifm. tjenesterejser reguleres pr. 1. januar 2009Download cirkulære som PDF