Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser

19-12-2007
Historisk

Der er sket regulering af satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser.



Download cirkulære som PDF