Udveksling af statsansatte mellem Storbritannien og Danmark

27-08-2008
Historisk

Indkaldelse af ansøgninger om udveksling til Storbritannien i 2009


Bemærkninger

Storbritannien ved Cabinet Office og Danmark ved Personalestyrelsen har indgået aftale om udveksilng af statsansatte i perioder af normalt 6 måneders varighed


Download cirkulære som PDF