Ophævelse af cirkulære om udveksling af statsansatte mellem Storbritannien og Danmark

20-12-2011
Gældende

Cirkulæret om udveksling af statsansatte mellem Storbritannien og Danmark ophæves med virkning fra 1. januar 2012.Download cirkulære som PDF