Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

27-06-2008
Historisk

Som led i overenskomstforliget med CFU er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forlænget gruppelivsdækning for den personkreds, der er omfattet af gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken.Download cirkulære som PDF