Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

29-06-2006
Historisk

Som led i overenskomstforliget med CFU er der aftalt en forhøjelse af gruppelivspræmien og en udvidelse af personkredsen, der er omfattet af gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.Download cirkulære som PDF