Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tolke i Dansk Røde Kors Asylafdeling

14-03-2006
Gældende

Finansministeriet og HK/STAT har den 13. marts 2006 indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for tolke i Dansk Røde Kors Asylafdeling


Aftalen af 13. marts 2006 er historisk. Der er indgået en ny aftale mellem HK/STAT og Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Den nye aftale er delegeret til Dansk Røde Kors Asylafdeling, som kan kontaktes på tlf. 35 43 22 44.


Download cirkulære som PDF