Senior- og fratrædelsesordninger

07-10-2005
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 5. oktober 2005 som led i aftaleforhandlingerne indgået en revideret aftale om senior- og fratrædelsesordninger. Oversigt over betalingssatser for køb af pensionsalder i forbindelse med frivillig fratræden, der tidligere fremgik af selvstændigt cirkulære, er indarbejdet som bilag til cirkulæret.Download cirkulære som PDF