Betalingssatser for køb af pensionsalder i forbindelse med frivillig fratræden

18-06-2004
Historisk

Finansministeriet har fastsat betalingssatser for køb af pensionsalder i forbindelse med frivillig fratræden for tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret, der er født 1. juli 1944 eller senere.Download cirkulære som PDF