Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

14-09-2004
Gældende

Finansministeriet og Forbundet af Offentligt Ansatte har indgået vedlagte organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen


Organisationsaftalen er delegeret til Undervisningsministeriet.

Den gældende aftale kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk eller via dette link til Retsinformation .


Download cirkulære som PDF