Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

21-12-2001
Historisk

Finansministeriet og Forbundet af Offentligt Ansatte har indgået vedlagte organisationsaftale samt protokollat for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen.Download cirkulære som PDF