Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

19-03-2004
Historisk

Personalestyrelsen udsender nyt cirkulære om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage gældende fra 1. januar 2005. For at opgøre fraværet mere præcist skal oplysninger til fraværsstatistik fra 1. januar 2005 leveres med angivelse i timer og minutter. Delvis sygemelding i form af nedsat tid og delvis sygemelding i form af fritagelse for visse arbejdsopgaver indberettes efter cirkulæret som særskilte typer af fravær.Download cirkulære som PDF