Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

19-12-2003
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) har den 19. december. 2003 indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere ansat til undervisning af de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse og souschefer, der varetager den daglige ledelse af undervisningen.Download cirkulære som PDF