Værstedsfunktionærer ved universiteter m.fl. og forskningsinstitutioner samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

31-07-2003
Historisk

Finansministeriet og Ledernes Hovedorganisation har den 24. juli 2003 indgået organisationsaftale for værkstedsfunktionærer ved universiteter m.fl. og forskningsinstitutioner samt tekniske ledere ved Rigspolitiet.


Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 2. juli 2002 det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF