Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer m.fl. under Undervisningsministeriets område

11-02-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF