Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde

01-07-2003
Gældende

I medfør af Rammeaftale om nye lønsystemer 2002 har Kystdirektoratet og HK/STAT, Trafik og Jernbane indgået aftale om permanent nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte


Bemærkninger

Aftalen er delegeret til Kystdirektoratet. Ny aftale er indgået med virkning fra den 1. april 2009.


Download cirkulære som PDF