102-98 - Forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel ved Statshavnsadministrationen i Esbjerg inden for Luftfartsvæsnets Personaleforbunds forhandlingsområde

17-11-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF