Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2002

20-12-2001
HistoriskDownload cirkulære som PDF