Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse 1. januar 2001

18-12-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF