Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling

11-08-1999
Historisk

Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark har den 10. juni 1999 indgået medfølgende organisationsaftale for specialarbejdere (praktiske medarbejdere, rengøringsledere og tekniske medarbejdere) i Dansk Røde Kors Asylafdeling.Endvidere har Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark den 14. april 1999 indgået medfølgende aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling.


Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende StK-fællesoverenskomst det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF