082-98 - Vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for rengøringsassistenter m.fl. I statens tjeneste mv.

14-08-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF