065-97 - Regulering af satser for tjenesterejser og for supplerende flyttegodtgørelse

15-12-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF