Regulering af satser for tjenesterejser og for supplerende flyttegodtgørelse

16-12-1996
HistoriskDownload cirkulære som PDF