073-97 - Vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste