057-97 - Efterregulering af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens ( FUL ) § 2a