Pensionsbidrags betydning ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funk- tionærlovens § 2a (FUL § 2a)

25-04-1995
HistoriskDownload cirkulære som PDF