019-97 - Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

05-03-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF