Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

18-09-2015
Historisk

Finansministeriet og Akademikerne har indgået protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet, der er ansat i en stilling omfattet af Kulturministeriets til enhver tid gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.Download cirkulære som PDF