Løn- og ansættelsesvilkår for videnskabelige stillinger ved forskningsbiblioteker ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet