008-97 - Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

20-01-1997
Historisk

Cirkulæret indeholder såvel cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten vedr. stillingsstruktur ved diplomuddannelsen og eksportingeniøruddannelsen under Undervisningsministeriet og cirkulære om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.


Bemærkninger

Cirkulære om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen er ændret ved cirkulære af 21. januar 2001 om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen (perst.nr. 005-01).


Download cirkulære som PDF