Lønanciennitet for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler (tekniske skoler og handelsskoler) Landtransportskolen og forsvarets civile faglærere