forhøjet lønanciennitet ved erhvervsskoler, forsvarets civiludd. og landtransportskole

10-01-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF