Løn mv. til tillidsrepræsentanter under udførelse af tillidsrepræsentantarbejde

06-11-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF