Arbejdstid m.v. for lærere ved håndarbejdsseminarier