Kompetencen for ministerier og styrelser m. fl. til at fastsætte pensionsalderen for tjenestemænd i staten,folkeskolen og folkekirken