Cirkulære om kompetencen for ministerier mv. til at fastsætte pensionsalder for deres tjenestemænd mfl.

18-12-2020
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender nyt cirkulære om kompetencen for ministerier mv. til at fastsætte pensionsalder for deres tjenestemænd mfl.


Se CIR1H nr 10015 af 18/12/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF