Fastsættelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten,folkeskolen og folkekirken m.fl.