Ændrede regler i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov (Tillæg til cirkulære af 07-09-89 om fravær pga. graviditet, barsel og adoption.)

08-06-1990
HistoriskDownload cirkulære som PDF