Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter og tjenestemandsansatte konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler

16-09-2019
Gældende

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for visse konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler og aftale for visse tjenestemandsansatte konsulenter/tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC's forhandlingsområde).


Se CIR1H nr 9798 af 16/09/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF